حسین کاشفی چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

 

نام و نام خانوادگی:

حسین کاشفی

سال تولد:

1357

سابقه کوهنوردی:

از سال 1384

دوره های آموزشی طی شده: