مشار ( Mashar-French Prusik) چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
شنبه, 27 اسفند 1390 ساعت 15:40

گره مشار

 

کاربرد:

این گره از خانواده گره های چفت شونده است و برای خود حمایت فرود و یا صعود میمونی بکار می رود. این گره دو حالت مختلف دارد و می توان هم با طنابچه هم با تسمه آن را زد:

 

طریقه زدن گره:

 

 

 

 

 

 

 

 


گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منابع: سایت گروه کوهنوردی شهیدان ورکش، سایت هیئت کوهنوردی استان بوشهر.