اطلاعیه دریافت کارت بیمه ورزشی چاپ
اخبار - اطلاعیه
شنبه, 27 اسفند 1390 ساعت 16:03

امسال نیز طبق روال سالیان گذشته، گروه در نظر دارد نسبت به تهیه بیمه ورزشی سال جدید جهت اعضا و میهمانان خود اقدام کند. لذا از تمامی اعضای محترم و افرادی که در برنامه های گروه شرکت می کنند درخواست می شود حداکثر تا تاریخ 26 فروردین ماه، جهت تحویل مدارک و هزینه مربوطه (5000 تومان به صورت علی الحساب برای سال 1391) به دفتر گروه یا مغازه آقای ستوده مراجعه نموده و یا اینکه شخصا جهت دریافت کارت بیمه ورزشی اقدام نمایند.

     

برای دریافت کارت بیمه ورزشی طی مراحل زیر لازم می باشد:

1- واریز مبلغ 5000 تومان به حساب سیبای بانک ملی به شماره 0102440244002 به نام فدراسیون پزشکی ورزشی.

2- همراه داشتن اصل یا کپی شناسنامه یا کارت ملی

3- یک قطعه تصویر پرسنلی (الزامی نمی باشد)

4- مراجعه به دفتر هیئت پزشکی ورزشی استان، واقع در خیابان دورشهر، کوچه 8، ورزشگاه تختی و تحویل مدارک مورد اشاره و دریافت کارت بیمه.

هیئت مذکور همه روزه از ساعت 16 الی 18 جهت صدور کارت بیمه دایر می باشد.

 

نظر به ممنوعیت هرگونه فعالیت ورزشی، بدون داشتن کارت بیمه سال جاری، گروه مهر از شرکت افرادی که فاقد این کارت می باشند در برنامه های خود جلوگیری خواهد نمود.