تبریک سال نو چاپ
اخبار - اخبار پایگاه
شنبه, 27 اسفند 1390 ساعت 16:19

 

 

سال نومی شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند، گل ها لبخند می زنند و پرنده های خسته بازمی گردند!

در این رویش سبز دوباره... من... تو... ما...

کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟... نقش ما کدام است؟... پیوند ما در دوباره شدن، با کیست؟...

کوه ها سلامتان و ابرها درودتان باد و چون همیشه امیدوار و سال نومبارک...

ما این بهار دلکش را که تماشاگه هزاران رنگ زیبا و رازهای خدایی است، خدمت شما همنورد ارجمند و خانواده محترم، تبریک می گوییم.

www.mehrmg.ir