صعود قله اردهال چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 19 فروردین 1391 ساعت 12:55

در اولین برنامه اجرایی گروه در نیمسال اول 1391، روز جمعه مورخه 18 فروردین ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله اردهال (3500 متر) از جبهه جنوبی (روستای قالهر) شدند.

سرپرست: علیرضا ستوده فر

این برنامه با شرکت 20 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.