محمد صادق حیدری چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

 

نام و نام خانوادگی:

صادق حیدری

سال تولد:

1363

سابقه کوهنوردی:

از سال 1387

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی