صعود قله دالان کوه چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 03 اردیبهشت 1391 ساعت 10:40

در دومین برنامه اجرایی گروه در نیمسال اول 1391، روز جمعه مورخه 1 اردیبهشت ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله دالان کوه (3900 متر) شدند.

سرپرست: علیرضا شیخ نژاد

 

 

این برنامه با شرکت 12 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.