آشنایی با اصول اولیه حرکات کششی چاپ
مطالب آموزشی - آمادگی جسمانی
سه شنبه, 12 اردیبهشت 1391 ساعت 12:52

انجمن پزشکی کوهستان ایران: انجام حرکات کششى از دیرباز در ورزش حرفه اى و  آماتور رواج داشته است. در مورد این حرکات، اعتقادات و باورهاى مختلفى نزد مردم و بالاخص ورزشکاران وجود دارند که گاه غیرعلمى، نادرست و یا بدون پشتوانه علمى هستند. در این مجموعه بنا داریم مستندات موجود در مورد انجام صحیح این حرکات را با هم مرور کنیم.

 

انجام حرکات کششى چه فوایدى دارد؟

• حفظ و افزایش دامنه حرکتى مفاصل: حرکات کششى توانایى اجراى حرکت خاص و یا الگوى حرکت مورد نیاز در یک شغل یا ورزش را افزایش مى دهد.

• پیشگیرى از آسیب: اغلب پزشکان و ورزشکاران حرفه اى تایید می کنند که برنامه هاى انعطاف پذیرى جزء لازم و صحیح همه برنامه هاى تمرینى است.

• توانبخشى آسیب: حرکات کششى به کاهش زمان بهبود در آسیب ها و تسریع بهبود لیگامان ها و تاندون ها منجر مى شود.

• اصلاح وضعیت استقرار بدن: عضلات کوتاه و منقبض بر وضعیت استراحت مفاصل و در نتیجه وضعیت استقرار بدن اثر نامطلوب مى گذارد.

• از بین بردن اثرات شیوه زندگى بدون حرکت: به دست آوردن و نگهدارى سطح مناسب انعطاف پذیرى بخصوص در افرادى که شغل آنها به یک شرایط بدون حرکت نیاز دارد، مهم می باشد.

• آرامسازی: به دنبال احساس ناخوشایند اولیه در پى انجام حرکت، یک احساس خوشایند و آرامش بلافاصله بعد از انجام حرکات کششى ایجاد مى شود.

• پیشگیرى و درمان کمردرد: عدم وجود انعطاف پذیرى یک عامل مهم کمردرد مزمن مى باشد.

• حفظ آمادگى جسمانى و سلامت بیشتر على رغم افزایش

• سن: تمرینات کششى و ورزش باعث بهبود قدرت، انعطاف پذیرى، هماهنگى وآمادگى قلبى عروقى (کاهش یافته با کهولت سن) مى شود.

 

 

حرکات کششى با چه شدتى انجام شود؟

• توجه کنید شما چه کارى را انجام مى دهید و در سراسر برنامه تمرکز داشته باشید.

• حرکات کششى باید یک "کشش قوى" در عضله ایجاد نماید.

• حرکات کششى نباید منجر به ایجاد درد شود و حرکات در عضله و مفاصل همراه نباید دردناک باشد.

• آسان شروع کنید بهتر است که در برنامه حرکات کششى از یک فشار پایین شروع کرده و به تدریج، با احتیاط، میزان فشار را طى چند هفته افزایش دهید.

زمان مناسب براى انجام حرکات کششى کدام است؟

حرکات کششى چه مدت زمانى و چند بار انجام شود؟

توصیه می شود که تحت نظر پزشک هر حرکت کششی 5-1 مرتبه به مدت 30-15 ثانیه انجام شود. حرکات کششی ابتدا دو جلسه در هفته شروع گردد. سپس بعد از بررسی هفتگی تعداد جلسات در روز یا هفته افزایش می یابد.

 

 

احتیاط ها و ممنوعیت ها:

در مجموع حرکات کششى مفید مى باشد اما در موارد زیر باید قبل از انجام آنها با پزشک مشورت شود:

• بیمارى هاى اسکلتى عضلانى: آسیب حاد، آسیب مزمن، آرتریت روماتویید، استئوآرتریت و فیبرومیالژیا.

• بیمارى هاى عصبى عضلانى: مولتیپل اسکلروز، پارکینسون.

• بیمارى هاى قلبى عروقى: فشارخون بالا، سابقه حمله قلبى.

• سایر بیمارى هاى ناتوان کننده: سرطان.

• زمانى که کاهش دامنه حرکت مفاصل به علت آسیب ساختارى در خود مفصل باشد.

• اگر اخیراً دچار شکستگى استخوانى، کشیدگى عضله یا پیچ خوردگى مفصلى شده اید.

پیشنهاد مى شود که هر شخص متناسب با برنامه، عادات و شیوه زندگى خود، در هر زمان از شبانه روز حرکات کششى را انجام دهد.

 

تنظیم: دکتر حمید مساعدیان و دکتر محمدحسین پورغریب شاهی

تهیه شده در: روابط عمومی هیأت پزشکی ورزشی استان تهران