قلاب چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 18:13

 

کاربرد:

با این گره میتوانید بدور هر ابزار و...  یک حلقه بسته ایجاد کنید.

 

طریقه زدن گره:

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی.