صعود قله مهرچال چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 04 تیر 1391 ساعت 15:51

در یازدهمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال اول 1391، روز جمعه مورخه 2 تیرماه، اعضای گروه موفق به صعود قله مهرچال گردیدند.

سرپرست: ابوالفضل ستوده فر

این برنامه با شرکت 10 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.