فراخوان صعود علم کوه از مسیر گرده آلمان ها چاپ
اخبار - اطلاعیه
یکشنبه, 04 تیر 1391 ساعت 16:06

گروه مهر در نظر دارد در تاریخ 28 الی 30 تیرماه سال جاری اقدام به تلاش جهت صعود قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها بنماید، اعضای محترمی که قصد حضور در این برنامه را دارند به منظور هماهنگي تمرينات، آمادگي خود را تا روز سه شنبه ششم تیرماه به روابط عمومي گروه  اعلام نمايند.

 

نكات مورد توجه:

شركت در برنامه صعود منوط به حضور در برنامه هاي آماده سازي مي باشد.

تمرينات براي تمامي همنورداني داراي مدرك كارآموزي و فاقد آن برنامه ريزي خواهد شد.

تمرينات شامل هفته اي 2 جلسه تمرين 2 ساعته  در محل سالن سنگ نوردي هيئت كوهنوردي كه شبها برگزار مي گردد.

4 جلسه 4 ساعته ،تمرينات سنگ نوردي طبيعت در ارتفاعات جنوب قم (كوه خضر و شهرك قدس)

2 جلسه تمرين 1 روزه سنگ نوردي طبيعت

ابزار و لوازم فني انفرادي  مورد نياز براي تمرينات آمادگي و برنامه صعود بايد توسط همنوردان تهيه گردد.