صعود قله آتشکوه چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 10 تیر 1391 ساعت 15:21

در دوازدهمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال اول 1391، روز جمعه مورخه 9 تیرماه، اعضای گروه موفق به صعود قله آتشکوه گردیدند.

سرپرست: علیرضا ستوده فر

این برنامه با شرکت 10 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

همچنین در هفته گذشته عضو محترم گروه آقای مصطفی مثنوی طی یک صعود انفرادی موفق به صعود قله دماوند گردیدند که ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت در سایر عرصه ها را داریم.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.