صعودهای برون مرزی سال 1391 / 5 چاپ
اخبار - اطلاعیه
دوشنبه, 09 مرداد 1391 ساعت 13:08

طبق گزارش ارسالی از سوی آقای شیخ نژاد، ایشان روز دوشنبه کمپ 2 (6300 متر) را به جهت استقرار در کمپ 3 با ارتفاع 6800 متر ترک نموده اند.

طبق پیش بینی هواشناسی تا روز چهارشنبه، منطقه دارای هوای مناسبی برای صعود قله می باشد و پس از آن برای چند روز با وضعیت نامناسب جوی روبرو هستیم.

اخبار بعدی در این زمینه در فواصل زمانی مناسب به اطلاع خواهد رسید.