صعودهای برون مرزی سال 1391 / 7 چاپ
اخبار - اطلاعیه
جمعه, 13 مرداد 1391 ساعت 13:52

طبق گزارش ارسالی از سوی آقای شیخ نژاد، ایشان روز چهارشنبه جهت صعود قله اقدام می‌نمایند که به علت بارش شدید برف در روز گذشته و همچنین خراب بودن هوا و کاهش دید، طبق نظر سرپرست ادامه صعود متوقف می شود.

نظر به اینکه این فرصت آخرین فرصت این تیم جهت صعود قله بوده، ایشان خاتمه برنامه صعود را اعلام نمودند.

   

گروه مهر ضمن تبریک به ایشان جهت این تلاش خستگی‌ناپذیر، برای ایشان در سایر صعودها و عرصه‌های زندگی، آرزوی موفقیت دارد