بولین چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
یکشنبه, 15 مرداد 1391 ساعت 14:56

گره بولین

 

کاربرد:

از این گره می‌توانید برای ایجاد کارگاه و هم‌چنین حمایت فرد در صعود و فرود از سنگ‌های کوتاه تا دو و نیم متر استفاده نمائید.

 

طریقه زدن گره:

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی.