محمد محمدعلی قربانی چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

 

نام و نام خانوادگی:

محمد محمد علی قربانی

سال تولد:

1336

سابقه کوهنوردی:

از سال 1387

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی / کارآموزی یخ و برف / کارآموزی سنگ طبیعت