محسن احمدی چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
یکشنبه, 02 مهر 1391 ساعت 16:47

 

نام و نام خانوادگی:

محسن احمدی

 

سال تولد:

1361

سابقه کوهنوردی:

1390

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی