تمرینات ساده جهت حفظ و افزایش آمادگی جسمانی چاپ
مطالب آموزشی - آمادگی جسمانی
دوشنبه, 03 مهر 1391 ساعت 11:30

در زیر برخی تمرین‌های افزایش دهنده آمادگی جسمانی عمومی به صورت تصویری آورده شده است.

انجام حرکات ورزشی زیر به طور منظم و روزانه باعث افزایش قابل توجه آمادگی جسمانی٬ در کنار تمرین‌های متناسب با رشته ورزشی مورد علاقه٬ خواهد بود.