صعود قله قلعه دختر چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 15 مهر 1391 ساعت 12:49

در پنجمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1391، روز جمعه مورخه 14 مهرماه، اعضای گروه موفق به صعود قله قلعه دختر گردیدند.

سرپرست: محمود کمالی

این برنامه با شرکت 8 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.