پیمایش جنگل ابر چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 22 مهر 1391 ساعت 16:00

در ششمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1391، روزهای چهارشنبه تا جمعه مورخه 19 تا 21 مهرماه، اعضای گروه موفق به پیمایش جنگل ابر و بازدید از آبشارهای شیرآباد گردیدند.

سرپرست: علیرضا شیخ‌نژاد

 

 

این برنامه با شرکت 8 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.