صعود قله کرکس چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 08 بهمن 1391 ساعت 15:59

در برنامه این هفته گروه از تقویم اجرایی گروه در نیمسال دوم 1391، روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه 5 و 6 بهمن ماه، اعضای گروه موفق به صعود زمستانه قله کرکس گردیدند.


 

سرپرست: حسین محمدبیگی

این برنامه با شرکت 11 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.