صعود قله ولیجیا چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 28 بهمن 1391 ساعت 14:12

در برنامه این هفته گروه از تقویم اجرایی گروه در نیمسال دوم 1391، روز جمعه مورخه 27 بهمن ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله ولیجیا گردیدند.

سرپرست: شاهرخ کرمی

این برنامه که با شرکت 8 نفر از اعضا و میهمانان گروه، برگزار گردید

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.