محسن اسماعیلیان چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

 

نام و نام خانوادگی:

محسن اسماعیلیان

سال تولد:

1352

سابقه کوهنوردی:

از سال 1389

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی و یخ و برف