صعود قله دماوند چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 18 خرداد 1392 ساعت 19:00

در نهمین برنامه سال جدید از تقویم اجرایی گروه در نیمسال اول 1392، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 15 و 16 خردادماه، اعضای گروه موفق به صعود قله دماوند (5609 متر) در البرز مرکزی گردیدند.

سرپرست: حسین محمدبیگی

 

 

در این برنامه که با شرکت 8 نفر از اعضای گروه برگزار گردید، 6 نفر موفق به صعود قله شدند که در این بین آقایان محمد صبوری و علی سهرابی برای اولین بار موفق به صعود قله دماوند گردیدند.

گزارش تصویری این برنامه را در اینجا  ببینید

گزارش تکمیلی برنامه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.