صعود قلل کهار و ناز چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 28 مهر 1392 ساعت 18:15

در سومین برنامه از تقویم اجرایی گروه در نیمسال دوم 1392، روزهای پنجشنبه و جمعه، 25 و 26 مهرماه، اعضای گروه موفق به صعود قلل کهار و ناز (که جایگزین برنامه خشچال شده بود) گردیدند.

 

 

سرپرست: حسین محمدبیگی

در این برنامه که با شرکت 8 نفر از اعضای گروه برگزار گردید، پس از صعود قله کهار توسط همگی افراد، به تشخیص سرپرست یک تیم انتخابی جهت صعود قله ناز اقدام نمود و موفق به صعود این قله و بازگشت از مسیر یال ناز گردید.

 

 

گزارش تصویری این برنامه را در اینجا  ببینید

گزارش تکمیلی برنامه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.