صعود قله های زرین کوه و لجور چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 11 آبان 1392 ساعت 18:45

در چهارمین برنامه از تقویم اجرایی گروه در نیمسال دوم 1392، روزهای پنجشنبه و جمعه، 9 و 10 آبان‌ماه، اعضای گروه، طی دو برنامه جداگانه، موفق به صعود قلل زرین کوه یا ماسه چال (4202)، و صعود قله لجور اراک گردیدند.

 

 

سرپرست برنامه زرین کوه: محسن احمدی

سرپرست برنامه لجور: محمود کمالی

برنامه زرین کوه با شرکت 8 نفر از اعضای گروه برگزار گردید، و طی آن اعضا توانستند قله 4202 متری زرین کوه (ماسه چال) را صعود نمایند.

برنامه لجور نیز با شرکت 12 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید که طی آن برخی از اعضا به تمرینات سنگنوردی روی دیواره لجور پرداخته و سایرین اقدام به صعود قله از مسیر نرمال نمودند.

 

گزارش تصویری این برنامه را در اینجا  ببینید

گزارش تکمیلی برنامه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.