تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 16 آذر 1392 ساعت 09:32

در هفتمین برنامه از تقویم اجرایی گروه در نیمسال دوم 1392، روز جمعه، 15 آذرماه، اعضای گروه، جهت صعود قله گرگش (کرگز) از مسیر روستای قزاآن تلاش نمودند.

 

تصویر متعلق به صعود قبلی گروه به این قله می‌باشد

 

سرپرست برنامه: سرکار خانم زهرا رضوان

در این برنامه که با شرکت 20 نفر از اعضای گروه برگزار گردید، اعضا جهت صعود قله،‌تلاش نمودند که در نهایت به علت برخورد به تاریکی و کمبود زمان به پایین بازگشتند.

 

گزارش تصویری این برنامه را در اینجا  ببینید

گزارش تکمیلی برنامه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.