علی ملکیان جبلی چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 17:06

نام و نام خانوادگی:

علی ملکیان جبلی

سال تولد:

  1346

سابقه کوهنوردی:

از سال 1385

دوره های آموزشی طی شده: