ابوالفضل نادری چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 17:10

نام و نام خانوادگی:

ابوالفضل نادری

سال تولد:

  1344

سابقه کوهنوردی:

از سال 1387

دوره های آموزشی طی شده: