امین دلشاد چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 17:11

نام و نام خانوادگی:

امین دلشاد

سال تولد:

  1368

سابقه کوهنوردی:

از سال 1391

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمایی / کارآموزی سنگ طبیعت