احمد محمدی چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 17:12

نام و نام خانوادگی:

احمد محمدی

سال تولد:

  1335

سابقه کوهنوردی:

از سال 1390

دوره های آموزشی طی شده: