حسین ایرانی چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 17:15

نام و نام خانوادگی:

حسین ایرانی

سال تولد:

  1325

سابقه کوهنوردی:

از سال 1360

دوره های آموزشی طی شده: