علی زرگری چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 17:15

نام و نام خانوادگی:

علی زرگری

سال تولد:

  1346

سابقه کوهنوردی:

از سال 1391

دوره های آموزشی طی شده: