محمد صبوری چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 17:19

نام و نام خانوادگی:

محمد صبوری

سال تولد:

  1343

سابقه کوهنوردی:

از سال 1391

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمایی