غلامرضا مرادی چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 17:21

نام و نام خانوادگی:

غلامرضا مرادی

سال تولد:

 

سابقه کوهنوردی:

از سال 1390

دوره های آموزشی طی شده: