زهرا میرزایی رضوان چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
چهارشنبه, 27 آذر 1392 ساعت 13:28

نام و نام خانوادگی:

زهرا میرزایی رضوان

سال تولد:

  1358

سابقه کوهنوردی:

از سال 1389

دوره‌های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمایی / کارآموزی سنگ طبیعت / کارآموزی یخ و برف