نجمه سادات سیدی چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
چهارشنبه, 27 آذر 1392 ساعت 13:30

نام و نام خانوادگی:

نجمه سادات سیدی

سال تولد:

  1358

سابقه کوهنوردی:

از سال 1390

دوره‌های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمایی