پریسا ابراهیمی چاپ
اعضای رسمی گروه - معرفی اعضا
چهارشنبه, 27 آذر 1392 ساعت 13:31

نام و نام خانوادگی:

پریسا ابراهیمی

سال تولد:

  1356

سابقه کوهنوردی:

از سال 1391

دوره‌های آموزشی طی شده: