رؤیا اجاقلو چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

نام و نام خانوادگی:

رؤیا اجاقلو

سال تولد:

1356

سابقه کوهنوردی:

از سال 1387

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی   /کارآموزی سنگ طبیعت