گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه گروه چاپ
اخبار - اطلاعیه
شنبه, 26 بهمن 1392 ساعت 13:39

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه گروه

روز دوشنبه 21 بهمن ماه، چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه گروه با شرکت بیش از 50 نفر از اعضای رسمی، آزمایشی و میهمانان گروه برگزار گردید. که طی انتخابات برگزار شده، نفرات زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره گروه برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا شیخ نژاد

آقای ابوالفضل ستوده

آقای احمد محمدی

آقای ابراهیم رسولی

آقای محمد شاکری موحد

آقای حسین محمد بیگی

آقای محسن مهاجری

آقای محسن احمدی

همچنین آقای محمد صبوری نیز به عنوان بازرس گروه انتخاب گردیدند.

سخنرانی و ارائه گزارش سرپرست گروه، و نمایش کلیپ هایی کوتاه از فعالیت های گروه، سایر بخش های این جلسه را تشکیل می داد.