نرم نرمک، می رسد اینک بهار... چاپ
اخبار - اخبار پایگاه
شنبه, 02 فروردین 1393 ساعت 13:51

بوي باران بوي سبزه بوي خاك

 شاخه هاي شسته باران خورده پاك

 آسمان آبي و ابر سپيد

 برگهاي سبز بيد

 عطر نرگس رقص باد

 نغمه شوق پرستو هاي شاد

 خلوت گرم كبوترهاي مست

 نرم نرمك مي‌رسد اينك بهار

 خوش به حال روزگار

 خوش به حال چشمه ها و دشت ها

 خوش به حال دانه ها و سبزه ها

 خوش به حال غنچه هاي نيمه باز

            خوش به حال دختر ميخك كه مي خندد به ناز

خوش به حال جام لبريز از شراب

 خوش به حال آفتاب

 اي دل من گرچه در اين روزگار

 جامه رنگين نمي پوشي به كام

 باده رنگين نمي نوشي ز جام

 نقل و سبزه در ميان سفره نيست

 جامت از آن مي كه مي بايد تهي است

 اي دريغ از تو اگر چون گل نرقصي با نسيم

 اي دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

 اي دريغ از ما اگر كامي نگيريم از بهار...

ما این بهار دلکش را که تماشاگه هزاران رنگ زیبا و رازهای خدایی است، خدمت شما همنورد ارجمند و خانواده محترم، تبریک می گوییم.

www.mehrmg.ir