صعود قله گرگش (کرگز) چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 28 اردیبهشت 1393 ساعت 18:22

در ششمین برنامه از تقویم اجرایی بهاره گروه، روز جمعه، 26 اردیبهشت‌‌ماه، اعضای گروه، موفق به صعود دو جبهه‌ای قله گرگش (کرگز) از مسیر روستای کامو به قزاآن کاشان گردیدند.

سرپرست برنامه: علیرضا شیخ‌نژاد

این برنامه با شرکت 35 نفر از اعضا و مهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تصویری این برنامه را در اینجا ببینید

گزارش تکمیلی برنامه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.