ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 29 فروردین 1394 ساعت 22:55

در دومین برنامه از تقویم اجرایی بهاره گروه روز جمعه 28 فروردین ماه تعدادی از اعضای گروه به همراه اعضای گروههای کوهنوردی و طبیعت گردی آدینه و مخابرات موفق به پیمایش مسیر ارتفاعات تفرش تا پشت سد ساوه گردیدند.

سرپرست برنامه: حاج علیرضا شیخ نژاذ

این برنامه با شرکت 68 نفر برگزار گردید .

گزارش تکمیلی برنامه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 29 فروردین 1394 ساعت 23:25