الوند وشنوه به چال غار چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 05 اردیبهشت 1394 ساعت 23:07

در سومین برنامه از تقویم اجرایی بهاره گروه روز جمعه 4 اردیبهشت ماه اعضای گروه موفق به صعود قله الوند وشنوه و چاله غار شدند. در این برنامه که به شرکت 28نفر انجام شد نیمی از افراد از مسیر تیغه قله الوند را صعود کردند و بقیه هم از مسیر گردنه و خط الراس قله چاله غار را صعود کردند.

سرپرست برنامه : آقای شاهرخ کرمی

 

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 08 اردیبهشت 1394 ساعت 22:56