قله دالان کوه چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 02 خرداد 1394 ساعت 08:47

در هفتمین برنامه از تقویم اجرایی بهاره گروه روزجمعه 1خرداد ماه اعضا موفق به صعود قله دالانکوه به ارتفاع 3950متر شدند. این برنامه با حضور 24نفر از اعضا و مهمانان برگزارگردید.

در اینجا لازم است از طرف گروه مهر به خانمها صباح و عظیمی و آقای صادقی که برای اولین بار موفق به صعود به قله ای با این ارتفاع شدند تبریک عرض نماییم.

سرپرست برنامه : آقای محسن احمدی