قلل دنا
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
جمعه, 15 خرداد 1394 ساعت 13:32

در نهمین برنامه از تقویم اجرایی بهاره گروه روزچهارشنبه و پنجشنبه 13و14 خرداد ماه اعضا  گروه موفق به صعود به قلل قاش مستان به ارتفاع 4450متر و بنرود به ارتفاع 4330متر و قزل قله به ارتفاع 4400متر شدند. این برنامه با شب مانی در گردنه مورگل به ارتفاع 4200متر انجام پذیرفت.

سرپرست برنامه: آقای علی رضا شیخ نژاد


آخرین بروز رسانی در شنبه, 16 خرداد 1394 ساعت 15:17