شرایط و نحوه عضویت چاپ
چهارشنبه, 25 فروردین 1389 ساعت 19:44

نحوه عضویت در گروه کوهنوردی مهر (طبق آئین نامه تصویبی هیئت مدیره)

·         افراد پس از پر کردن فرم عضویت، تکمیل پرونده و پرداخت حق عضویت به عنوان عضو آزمایشی شناخته شده و از مزایا و محدودیت های آن برخوردار می گردند.

·         در طول دوران عضویت آزمایشی، یک تعامل و شناسایی دو طرفه از سوی متقاضی و گروه برقرار می گردد که پایه و مبنای تصمیم گیری جهت ادامه همکاری می باشد.

·         دوران عضویت آزمایشی حداقل 3 ماه بوده که با نظر هیئت مدیره به دفعات قابل تمدید است.

·         پس از طی شدن دوران عضویت آزمایشی، گذراندن دوره کارآموزی کوهپیمائی و تأیید صلاحیت های فنی، اخلاقی و... عضو توسط هیئت مدیره، عضویت آزمایشی به عضویت رسمی تبدیل گشته و کارت عضویت برای فرد صادر می گردد.

·         مدت اعتبار عضویت رسمی، 2 سال بوده و پس از آن با بازنگری شرایط، نسبت به تمدید، تبدیل یا لغو آن توسط هیئت مدیره اقدام می گردد.

 

مزایای عضویت در گروه کوهنوردی مهر (طبق آئین نامه تصویبی هیئت مدیره)

·         برنامه ها، جهت کلیه اعضای رسمی و آزمایشی تا سقف بیست درصد دارای تخفیف خواهد بود.

·         کارگاه های آموزشی، جهت کلیه اعضای رسمی و آزمایشی به صورت کاملا رایگان خواهد بود.

·         دوره های آموزشی فدراسیون، جهت اعضای رسمی تا سقف پنجاه درصد دارای تخفیف خواهد بود.

·         کلیه اعضای رسمی و آزمایشی از خدمات مشاوره رایگان توسط افراد متخصص، جهت خرید تجهیزات و لوازم برخوردار خواهند بود.

·         کلیه اعضای رسمی و آزمایشی جهت خرید لوازم و تجهیزات کوهنوردی به مراکز خرید معتبر معرفی گردیده و با ارائه معرفی نامه گروه، از تخفیف در تهیه وسائل برخوردار خواهند گردید.

·         کلیه اعضای رسمی و آزمایشی به صورت رایگان اجازه استفاده از کتابخانه، آرشیو تصاویر، آرشیو نقشه GPS، آرشیو گزارش برنامه و سایر اسناد مشابه گروه را خواهند داشت.

·         اعضای رسمی گروه از حمایت و مشاوره فنی، حقوقی، مالی و... گروه جهت اعزام به مسابقات داخلی و خارجی و یا صعودهای برون مرزی برخوردار خواهند بود.

·         صدور هرگونه معرفی نامه به فدراسیون، هیئت و یا سایر نهادها و ارگان های مرتبط فقط جهت اعضای رسمی و آزمایشی انجام می پذیرد.

·         حق عضویت ماهانه در گروه کوهنوردی مهر، 000/10 ریال می باشد که به صورت یکجا و در ابتدای سال شمسی دریافت می گردد.

·         نفراتی که در فروردین و اردیبهشت ماه نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام نمایند، از 000/20 ریال تخفیف برخوردار می گردند.

·         نفراتی که در طول سال به عضویت گروه در می آیند، حق عضویت ماه های باقی مانده را پرداخت می نمایند.

 

 

وظائف اعضا در گروه کوهنوردی مهر (طبق فصل دهم اساسنامه)

ماده 24: شرایط و وظایف اعضا به شرح زیر می باشد:

بند 1: شرکت در جلسات رسمی گروه.

بند 2: شرکت در برنامه های گروه (حداقل یک سوم برنامه های برگزار شده در طی یک سال).

بند 3: همکاری با مسؤولین کمیته های مختلف در صورت درخواست کمیته مربوطه.

بند 4: پرداخت حق عضویت.

بند 5: حفظ وسایل عمومی و به امانت گرفته شده گروه و استرداد آنها حداکثر ظرف مدت سه روز بعد از اتمام برنامه و تقبل پرداخت هرگونه خسارات وارده به وسائل به امانت گرفته شده.

بند 6: ارائه گزارش از برنامه های شاخص، در جهت پربار شدن برنامه های آتی.

بند 7: قبول اساسنامه و التزام به آن.

بند 8: رعایت نظم، اخلاق حسنه و شؤونات اسلامی در برنامه های گروه.

بند 9: رعایت قوانین جمهوری اسلامی.

بند 10: در عضویت افراد زیر 18 سال، رضایت نامه کتبی ولی الزامی است.

بند 11: این شرایط برای اعضای آزمایشی و رسمی الزامی بوده و در مورد اعضای افتخاری، به صلاحدید هیئت مدیره و به صورت موردی تصمیم گیری خواهد شد.