قلعه الموت چاپ
معرفی مناطق گردشگری - سایر (چشمه ها، آبشار ها و...)
یکشنبه, 26 اردیبهشت 1389 ساعت 17:33

قلعه  الموت در طالقان و شمال شرقي روستاي گازرخان و بر فراز كوهي از سنگ به ارتفاع 2163 متر از سطح دريا و حدود 450 پله و 830 متر مسافت قرار دارد. اين كوه از نرمه گردن «ميان نرمه لات و گرمارود» شروع شده و به طرف مغرب ادامه پيدا كرده است. صخره هاي پيرامون قلعه كه رنگ سرخ و خاكستري دارند، در جهت شمال شرقي به جنوب غربي كشيده شده اند. پيرامون دژ از هر چهار سو پرتگاه است و تنها راه ورود به قلعه راه بسيار باريكي است كه در انتهاي ضلع شمال شرقي است كه كوه هودكان با فاصله اي نسبتاً زياد بر آن مشرف است. طول قلعه حدود 120 متر و عرض آن در نقاط مختلف بين 10 تا 30 متر متغير است. قلعه از سنگ و ملاط و نماي آن از آجر هاي بنا كه مربع شكل و به ضلع 21 سانتي متر و ضخامت 5 سانتي متر است در روكار بنا به كار برده شده بود كه چيزي باقي نمانده است طول آن حدود 10 متر و ارتفاع آن بين 5-4 متر است. در طرف جنوب در داخل صخره اتاقي كنده شده كه محل نگهباني بوده است . در جانب شرقي اين اتاق ، ديواري به ارتفاع 2 متر وجود دارد كه پي آن در سنگ كنده شده و پشت كار آن نيز از سنگ گچ بنا شده است و نماي آن از آجر است. در جانب شرقي قلعه، سپاهيان قلعه و خانواده هاي آنها ساكن بوده اند. در جانب شمال محلي براي نگهداري چارپايان در داخل دل سنك كوه كنده شده است. به طور كلي بايد گفت كه قلعه الموت كه دو قلعه بالا و پايين را در بر مي گيرد، به صورت بناي سترگي بر فراز صخره اي سنگي بنا شده و ديواره هاي چهار گانه آن به تبعيت از شكل و وضع صخره ها ساخته شده اند. در پای کوه ‌الموت، در گوشه شمال شرقی، غار کوچکی که از آب رو مجرا ‌های قلعه بوده، ديده می‌شود. آب قلعه از چشمه «کلدر» که در دامنه کوه شمال قلعه قرار دارد، تأمين می‌شده است. در اتاق اول، چاله آب کوچکی قرار دارد که اگر آب آن را کاملاً تخليله بکنند، دوباره آبدار می‌شود. احتمال می‌دهند که اين چاله با حوض جنوبی ارتباط داشته باشد. در پای این اتاق، ديوار شمالی قلعه به طول دوازده متر و پهنای يک متر قرار دارد که از سطح قلعه پايين‌تر واقع شده است و پرتگاه مخوفی دارد. در جانب جنوب غربی اين قسمت قلعه، حوضی به طول هشت متر و عرض پنج متر در سنگ کنده‌اند که هنوز هم بر اثر بارندگی‌های زمستان و بهار پر از آب می‌شود. اين ديوار بر دشت وسيع گازرخان که در جنوب قلعه قرار دارد، مشرف است؛ به نحوی که دره الموت رود از آن ديده می‌شود. راه ورود به قلعه با گذشتن از کنار برج شرقی و پای ضلع جنوب شرقی، به طرف برج شمالی می‌رود. از آنجا که راه ورود آن در امتداد ديوار، ميان دو برج شمالی و شرقی، واقع شده است استحکامات اين قسمت، از ساير قسمت‌ها مفصل‌تر است و آثار برج‌های کوچک‌تری در فاصله دو برج مزبور ديده می‌شود. ديوارهای اطراف قلعه و برج‌ها، در همه جا، دارای يک ديوار پشت‌بندی است که هشت متر ارتفاع دارد و به موازات ديوار اصلی بنا شده است و ضخامت آن به دو متر می‌رسد. از آنجا که در تمام طول سال، گروه زيادی در قلعه سکونت داشته و به آب بسيار نياز داشته‌اند؛ سازندگان قلعه با هنرمندی خاصی اقدام به ساخت آب انبارهايی کرده‌اند و به کمک آب‌روهايی که در دل سنگ کنده‌اند، از فاصله دور، آب را بر اين آب انبارها سوار می‌نموده‌اند.