قله شاه البرز (1) چاپ
گزارش برنامه - گزارش برنامه های رسیده
یکشنبه, 26 اردیبهشت 1389 ساعت 18:02

مسيرهاي صعود به شاه البرز:

1- طالقان – روستاي حسنجون و   در امتداد رودخانه صعود از يال جنوبي مسير سبك است.

2- جاده الموت – معلم كلايه  گرمارود – صعود از دهليز شمالي كه به دليل سختي مسير و دشواري صعود كه به موجب وجود   يخچالهاي عظيمي در آن منطقه مي باشد و نياز به تجهيزات فني است.

 

شرح برنامه:

روز اول:

در روز سه شنبه 5/3/88 ساعت 8   شب در فلكه دانشگاه با تجمع همنوردان صورت گرفت و بعد از طي شهرهايي همچون اصفهان  محلات – قم – كرج – هشتگرد به دوراهي رسيديم كه يكي مسير آبيك و ديگري به سمت   طالقان بود و مسير طالقان را در پيش گرفته و در حدود 25/7 دقيقه صبح روز چهارشنبه   از گردنه طالقان كه ارتفاع آن 2370 متر از سطح دريا بود عبور كرديم.

سپس به دوراهي   رسيديم. و به سمت راست حركت نموده وضعيت انتن دهي خوب بود مسير را ادامه داده   تا به منطقه گلينك در 2 كيلومتري شهرك طالقان در ساعت 8 رسيديم. فاصله 17   كيلومتري بعد از گردنه طالقان، سپس وارد شهر طالقان شده و بعد از   گذشتن از ميدان معلم به سمت بلوار شهيد مطهري حركت نموده، مسير ما روستاي حسنجون  است، به سه راهي بر مي خوريم و مسير چپ را در پيش مي گيريم و حدود 20/8 دقيقه به روستاي حسنجون در 21 كيلومتري گردنه مي رسيم در روستا پلي بر روي رودخانه بنا شده كه بعد از عبور از آن به سمت پاركينگ روستا مي رويم و در ساعت 30/8 به پاركينگ مي رسيم.

در آنجا همنوردان وسايل اضافه را در داخل اتوبوس گذاشته و حدود ساعت 45/8 آماده حركت مي شوند.

جلودار برنامه آقاي دكتر فروزنده – عقب دار آقاي اميري، همگي يك صف منظم صورت مي گيرد.

مسير صعود از داخل روستا كاملاً مشخص است. نشاط و طراوت بهار را به وضوح مي توان در اين جا مشاهده نمود تمام دامنه يكدست سبز پوش شده و چه با شكوهند رقص شاخهاي سپيدار زير وزش باد ... هوا در اين فصل فوق العاده مطبوع و خنك است. مسير حركت از بالاي روستا و از كنارگورستان روستا مي باشد حركت ما از مسير پاكوپ از مسير كنار رودخانه شاهرود كه با همه ي زيبايي و غرورش همچون ماري ميان دره جولان مي داد و عاشقانه به سمت دره شاه رود به پيش مي رفت.

مسير بيشتر جاها كفي است و اگر هم جايي از مسير كمي ارتفاع مي گيريم چند دقيقه بعد ارتفاع كم مي شود. در امتداد مسير پاكوپ دو شاخه مي شود ولي در اصل همه در امتداد مسير يكي مي شود. در ساعت 15/9 دقيقه استراحت كوتاهي داشته تا مهمانان ما كه از تهران بودند به ما ملحق شوند بعد از آمدن آنها در همان محل آقاي دكتر فتاحيان كمي از موقعيت جغرافيايي منطقه و برنامه صعود صحبت كرده و با مشخص كردن وظايف دوستان از جمله جلوداري آقاي دكتر فروزنده – مسئول فني آقاي جعفريان – مسئول كمكهاي اوليه آقاي دكتر فتاحيان – گزارش نويس خانم جعفري و عقب دار آقاي اميري در ساعت 15/10 حركت كرده، مسير حركت ما در دامنه بود و ارتفاعات با گلهاي زيباي بنفش – زرد و آبي و غيره... پوشيده شده بود باغات ميوه سرتاسر مسير را در برگرفته بود هوا خنك و دلپذير بود.

در طي مسير پاكوپ ها را ادامه داده و استراحت هاي كوتاهي نيز داشته و در ساعت 45/11 از پل چوبي كه بر روي رودخانه بسته شده بود حركت نموده بعد از رد شدن از پل دو پاكوب كه كاملاً قرينه هم بودند جدا مي شد.

پاكوب دست چپي به سمت شمال غرب بود و پاكوب دست راستي به سمت جنوب شرق جدا مي شد. هر دو پاكوب ما را بر روي يال مي رساند و مسير سمت چپ را در پيش گرفته كه به چمنزار زيبايي منتهي مي شود. بعد از طي مسافت كوتاهي وارد دره اي زيبا مي شويم كه چشم هر بيننده اي را حيران مي كند بعد از گذشتن از دره در زير درختان چنار كه وجود داشت. در ساعت 15/12 استراحت كرده و بعد از خوردن آب و تنقلات به مسير ادامه داده مسير حركت به سمت شمال است كه دو دره در پيش رو نمايان مي شود به اين محل دو رودان مي گويند كه محل اصلي تقسيم آب روستا است كه رودخانه به دو شاخه تقسيم مي شود.

در آنجا تعدادي افراد محلي مشغول ساختن سنگ چينهايي مي باشند كه بر روي چشمه خروشاني جاري است تا جريان آب را كنترل كنند را مي بينيم، از آنها سراغ چشمه را مي گيريم و آنها چند متر پايين تر زير درختان را به ما نشان مي دهند در همان مكان دوستان بساط ناهار و چايي را فراهم نموده و استراحت كرده و بعد از خوردن ناهار و استراحت همه بطري ها را پر از آب كرده در ساعت 40/2 با جمع آوري وسايل خود آماده حركت مي شويم دره شرقي را به سمت شمال شرقي ادامه مسير مي دهيم و در مسير پاكوپ قرار مي گيريم.

مسير ديگر دره غربي است كه آن هم داراي پاكوپ است ولي مسير صعود ما مسير دره شرقي است در انتهاي اين دره باغ ها و درختان كنار رودخانه تمام شده به سمت تپه اي كه روبرويمان است از پاكوبي كه از سمت چپ آن جدا مي شد مي رويم و باز به دو راهي ديگري در ميان دو دره در ساعت 20/3 مي رسيم كه تابلوي سفيد رنگي كه بر روي آن نوشته شده (خشك چال، يورد عباس آقا، چال يورد، ميان آب، قله شاه البرز) كه يكي سمت چپ كه به چال يورت مي رفت و ديگري به سمت راست كه به گوسفند سرا ي ميان آب مي رسيد. و مسير سمت راست را به ما نشان مي دهد در كه مسير پاكوپ و در روي يال و به سمت گردنه است را انتخاب نموده و مسير ديگر مسير سمت چپ طولاني تر بوده و شيب تندي دارد و گروه به مسيري كه به ميان آب هدايت مي شود را انتخاب كرده و حركت مي كند پوشش گياهي متنوع و زيبا مي شود به طوري در دامنه ها پوشيده از ريواس است كه گل داده و زيبايي خاصي به ارتفاعات منطقه داده است نظاره گر زيبايي هاي خلقت شده سپس حركت كرده و ساعت 30/4 وارد گردنه شده و تراوس به سمت شرق است.

مسافت طي شده از پاركينگ 5/8 كيلومتر، گردنه زيبا گلهاي زرد شنگ، ريواس تمام دامنه ها را پوشانده بود مسير گردنه دامنه جنوبي كه با پاكوپ نمايان است. كوه هاي صخره اي با پرتگاه هاي عظيم در سمت شرقي ما قرار دارند و منظره اي زيبا را نمايان مي سازند. مسير حركت به سمت شمال و شمال غرب است را طي نموده و به در ساعت 5 به چشمه اي خروشان كه از دل كوه جاري بود رسيديم، بعد از استراحت و برداشتن آب مسير پاكوپ را ادامه داده تا در ساعت 15/6 به ميان آب يا گوسفند سرا مي رسيم محل اتراق دامداران منطقه كه با هدايت آب چشمه، آبشخور مناسبي براي گوسفندان درست كرده اند اين مكان محل مناسبي براي استراحت و برپايي چادر مي باشد.

در اطراف ما آبشارهاي متعددي از دل كوه جريان داشت و زيبايي خاصي به منطقه مي داد همچنين دو الي سه چشمه دائمي كه بعد از پيوستن به هم وارد آبي كه از ارتفاعات جريان داشت مي شد.

جهت شب ماني چادرها را برپا نموده و بعد از خوردن شام آتشي برپا نموده و آقاي تجاره با صداي دلنشين خود به همراه ني نوايي آقاي جعفريان گروه را به فيض رسانده تعدادي از دوستان جهت هم هوايي به ارتفاع رفته و حدود نيم ساعت بعد برگشته و بعد از آن سرپرست برنامه به دوستاني كه تمايل به صعود به قله را داشتند جهت برنامه روز بعد صحبت هايي ارائه نموده و اينكه ساعت 5/4 بيدار باش و ساعت 5 حركت به سمت قله و كوله پشتي سبك با كمي تنقلات و صبحانه و آب آماده نموده بعد از آن همه به استراحت پرداخته تا قله را با نشاط بيشتري صعود كنند.

 

روز دوم:

همنوردان بعد از بيدار شدن در ساعت 30/4 روز پنج شنبه و نرمش با جلوداري آقاي محمود فتاحي وعقب داري آقاي حبيب پوردريك گروه 16 نفري ادامه مسير داده مسيرحركت به سمت غرب و شمال غرب است مسير را به سمت يال ادامه داده تا اينكه در ساعت 7 به نزديك آبشاري كه در دامنه شمالي روي صخره ها جاري بود و مي رسيم.

در مسيردامنه خط الرس جنوبي قرارگرفته هوا كمي سرد و وزش باد شروع مي شود مسير را ادامه داده تا در ديواره اي جهت استراحت و خوردن صبحانه اي سبك درساعت 15/8 توقف نموده مسيرپاكوب را ادامه مي دهيم درجهت غرب و شمال غرب تا اينكه به سنگ چينهايي كه جهت مسير قله را به ما نشان مي دهند مي رسيم و مسير يال را ادامه داده كم كم خط الرس شاه البرز كه همچون عروسي سپيد دلربايي مي كند نمايان است.

برف در اين ارتفاع به حدود يك متر مي رسيد برف نرم بوده و حركت را كمي دشوار مي نمود زيرا كه تا بالاي زانو در برف فرو مي رفتيم. ساعت 9 صبح مسير خط الرس قله، و در ساعت 45/9 به قله با شكوه شاه البرز رسيديم. ارتفاع 4167 متر مسير طي شده از پاركينگ 34/17 کیلومتر و از گوسفند سرا 34/6 كيلومتر.

در روي قله دوستان به تماشاي مناظر اطراف پرداخته در زير ديواره قله در سمت پرتگاه شمالي دره اي عميق به عمق بيش از 300 متر زيبا با شيب تند و يخچال دائمي شاه البرز خودنمايي مي كرد و در سمت شمال دره سه هزار و شمال غربي كوههاي تخت سليمان، علم كوه و خرسان و در سمت شمال شرقي قله سات و در غرب قله سفيد آب و در جنوب نيز دره هاي مشرف به طالقان و درياچه سد طالقان نماي زيبايي دارد. بعد از گرفتن عكس به سمت پايين در ساعت 10 حركت مي كنيم در امتداد خط الرس در مسير برگشت قرار مي گيريم بعد از طي مسافتي كه شايد به حركت در برف بوده كمي مسير را عوض نموده و درمسير سمت راست تغيير داده تا اينكه در ساعت 11 كمي استراحت كرده و مسير را بر روي دره اي كه پوشيده از برف سفتي بود قرار داده و در دره حركت نموده تا وارد پاكوپ شده وادامه مسير از پاكوپ بود.

در طول مسير يكي دو آبشار كه جريان داشت خودنمايي مي كرد و تره كوهي كه تمام منطقه را پوشانده بود زيبا بود. حركت به سمت پايين و در امتداد آبشار جاري بود كه ما را به گوسفند سرا مي رساند و در ساعت 30/12به كمپ چادرها رسيديم. و بعد ازخوردن ناهار و استراحت درساعت 30/1حركت كرده تا به دوستان ديگري كه حركت كرده بودند محلق شويم. در طي مسير استراحتي داشته و 15/6 به پاركينگ و اتوبوس رسيديم و با جمع كردن وسائل و سوار شدن درساعت 45/6 برنامه به پایان رسید.