قله شاه البرز (2) چاپ
گزارش برنامه - گزارش برنامه های رسیده
چهارشنبه, 29 اردیبهشت 1389 ساعت 14:05

 گزارش نويس: ليلا عزيزی

 

استان قزوين

اين استان داراي دو ناحيه کوهستاني و دشتي مي باشد. منطقه کوهستاني آن در شمال استان قرار دارد و دهستانهاي  الموت، رودبار و قسمتي از کوهپايه اقبال پشگلدره را در بر مي گيرد. در همين ناحيه، بخشي از رشته کوه البرز از بخش شمال غربي و از استان گيلان به طرف جنوب غربي در داخل استان قزوين کشيده شده است. سيالان و الموت دو قله از قله های معروف کوهستان های بخش غربي البرز مي باشند. دره هاي البرز در دامنه هاي خشک جنوبي، به ويژه در ناحيه قزوين باريک و کم عرض هستند. و با ديواره هاي پر شيب کشيده شده اند. آبادترين و پر جمعيت ترين دره هاي آن، دره شاهرود و دره هاي دو شاخه معروف آن، رود طالقان و رود الموت است. که آبهاي دامنه هاي البرز جنوبي را به سفيد رود مي رسانند. دره و رودخانه شاهرود کوههاي ميان دره چالوس و سفيد رود را از شرق به غرب شکافته و آن را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم کرده اند. کوه هاي طالقان، سيالان و الموت دو قله از قله هاي  معروف کوهستان هاي بخش غربي البرز مي باشند. دره هاي البرز  در دامنه هاي خشک جنوبي، به ويژه درناحية قزوين، باريک و کم عرض هستند و با ديواره هاي پر شيب کشيده شده اند. آباد ترين و پر جمعيت ترين دره هاي آن دره شاهرود و دره هاي دو شاخه معروف آن، رود طالقان و رود الموت اند که آب دامنه هاي البرز جنوبي را به سفيد رود مي رسانند. دره و رودخانه شاهرود کوه هاي ميان دره چالوس و سفيد رود را از شرق به غرب شکافته و آن را به قسمتهاي  شمالي و جنوبي تقسيم نموده اند. اين استان داراي سه شهرستان به نامهاي قزوين، تاکستان و بوئين زهرا  و 10 بخش و 12 شهر و 37 دهستان و 936 آبادي داراي سکنه مي باشد.

 

 طالقان

منطقه ييلاقي طالقان در ميان کوه هاي برفگير البرز،   از غرب ارتفاعات کندوان،   تا 40 کيلومتري شرق قزوين گسترده است. شاهرود رگ حياتي اين سرزمين دير   سال از کوهپايه هاي شرقي آغاز و با طولي نزديک به 105 کيلومتر به غرب   مي رود.   اين شريان آبي بيش از 15 رودخانه کوچک و بزرگ منطقه را که از   چشمه سارها و برف آبها سرچشمه مي گيرند و همراه خود تا سپيدرود مي برد   تا با آبهاي قزل اوزن آميخته و راهي دريا شود  . سد مخزني طالقان با ظرفيت 420 ميليون متر مکعب که بر روي شاهرود در حال ساخت است نقطه عطفي مهم در تاريخ جغرافيا و محيط زيست منطقه محسوب مي گردد و تحولات و آثار عظيمي از خود بر جا خواهد گذاشت. طالقان با وسعتي حدود 1300 کيلومتر در 36 درجه و 12 دقيقه عرض شمالي و 50 دقيقه طول شرقي در شمال غربي تهران قرار دارد. ميانگين درجه حرارت 5/9+ حداکثر دماي متوسط 6/27+ و متوسط حداقل 2/11- درجه سانتيگراد و ميانگين بارندگي حدود 500 ميلي متر مي باشد. روستاهاي زيباي طالقان در دامنه هاي جنوبي و شمالي در ارتفاع 1400 تا 2600 متري از دريا در امتداد رودخانه ها و کنار چشمه سارها پراکنده شده اند .طالقان در 120 کيلومتري شمال غربي تهران واقع است.  منطقه معروف به طالقان  در ميان دره بزرگي در کوههاي البرز قرار دارد. طالقان منطقه اي متشكل از  حدود 80 روستاي كوهستاني است كه در فاصله 130 كيلومتري شمال غربي تهران قرار دارد. طول جغرافيايي طالقان از شمال شرق به جنوب غرب حدود هشتاد كيلومتر و عرض جغرافيايي آن حدوداَ 15 كيلومتر مي باشد. بدينگونه منطقه طالقان حدوداَ 1200 كيلومتر مساحت دارد. طول و عرض جغرافيا ئي طالقان به ترتيب 80 و 38.5 درجه است.

طالقان دره ايست که از «گردنه عسلک در تا «گردنه انگه » در باختر تقريباً 42 کيلومتر بوده و حداکثر عرض طالقان از گردنه دوزخ دره واقع در جنوب تا «گردنه مالخالي» واقع در شمال طالقان حدود 20 کيلومتر مي باشد. از آنجائيکه روستاهاي طالقان در ارتفاعات و دامنه جبال البرز است زمستانهاي سرد و در ساير فصول هواي مطبوع و خنکي داشته و دور از هر گونه آلودگي هاي هواي شهري است. قله ي زيباي شاه البرز به ارتفاع 4250 متر  از كوههاي البرز غربي واقع در منطقه ي طالقان است.

 

ويژگي برجسته (حيوان، گياه) و معرفي منطقه

گياه: آلو جنگلی،  والک، سيرک، ريواس.

 

فصل­هاي صعود و بهترين فصل صعود

تمام فصول. به دليل مسير طولانی دره در زمستان برف کوبی سنگين دارد.

 

امکانات رفاهي مثل: غذا ( ميتوان خريد يا بايد برد)- آب-شب ماني(هتل، چادر، خانه)

از شهرک طالقان خريد بايد کرد. چشمه دوآب و آب حاصل از آب شدن برفها که در تمام منطقه به وفور ديده می شود. دو دشتی که قبل از خط الراس و به فاصله نيم ساعتی از هم هستند.

 

امنيت، امداد، آنتن­دهي موبايل

از روی خط الراس تا قله موبايل آنتن دارد.

 

زمان­بندي

از تهران تا شهرک طالقان از ترمينال غرب می توان رفت ما که مينی بوس کرايه کرده بوديم 2 ساعت و 35 دقيقه طول کشيد. از شهرک طالقان تا روستای حسن جون 25 دقيقه طول کشيد. 10:50 شروع به صعود نموديم. رودخانه شاهرود در سرتا سر مسير حرکت سمت راست مسير به چشم می خورد. مسير باغی و بسيار زيبا می باشد. ما در دره ای که رودخانه شاهرود در آن جريان دارد در حرکتيم. مسير بيشتر جاها کفی است و اگر هم جايی از مسير کمی ارتفاع می گيری تا دقايقی بعد اين ارتفاع باارزش را از دست خواهی داد. حرکت ما به سمت شمال غرب می باشد. ساعت 12:15 به پل چوبی رسيديم که روی رودخانه احداث شده بود و از روی پل گذشتيم. بعد از رد شدن از پل دو پاکوب که کاملا" قرينه هم بودند جدا می شد. پاکوب دست چپی به سمت شمال غرب که گرايش هم 320 بود و پاکوب دست راستی به سمت جنوب شرق جدا می شد. هر دو پاکوب ما را به روی يال می رساند ولی دست چپی به چمنزار زيبايی منتهی می شود که ما آن را انتخاب نموديم. 13:10 در کنار چمنزار 10 دقيقه استراحت نموديم. بعد از چمنزار پاکوبی به بالا جدا می شود که بعد از سرازير شدن دوباره به کنار رودخانه می رسی . بعد از رسيدن به کنار رودخانه با گرای 40 به حرکت ادامه داديم تا دوباره در بازه شمال و غرب قرار گرفتيم. کلا" چون داخل دره حرکت می کنيم. دامنه حرکتمان با پيچهای دره تغيير می کند. ساعت 13:30 به تابلوی راهنمايی رسيديم که به سمت  يالی  که روبرويمان است و دره ای در راست که رودخانه ای در آن جريان دارد و دره ای هم در چپ که رود ديگری هم در آن جريان دارد، نشانه رفته است. روی يال حرکت می کنيم تا به جای مسطحی برای خوردن ناهار می رسيم. ساعت 13:35 توقف می کنيم. راهنما توضيح می دهد که تا 2 ساعت ديگر اينجا تنها جايی است که کفی و مناسب خوردن ناهار می باشد. بعد از خوردن ناهار ساعت 14:45 به سمت تپه ای که روبرويمان است و گرايش 15 می باشد از پاکوبی که از سمت چپ آن جدا می شود می رويم. هوا گرم است و به نوعی اذيتمان می کند. آخرين محل دره كه    چشمه ي خوبي هم دارد به نام دوآب معروف است . شايد به خاطر دو شاخه رودي  كه در اين قسمت بهم مي پيوندند و رود خانه اصلي را تشكيل مي دهند. 15:20 به تابلويي در روی يال مي رسيم كه دو جهت شمال شرقي و شمال غربي را مشخص كرده است. سمت چپي به نام چال يورت و سمت راستي به نام عباس يورت معروف است. سمت راستی را انتخاب می کنيم که مناسب اين فصل است. از اينجا به بعد تراورس به سمت شرق شروع می شود. سرتا سر مسير پوشيده از ريواس می باشد و اين برای ما که زير تابش آفتاب و هوای دم کرده حرکت می کنيم منظره دلپذيری را به وجود آورده است. آب بطريها گرم شده و در حال اتمام می باشد. 14:40 به آب خنکی که حاصل آب شده برفهای ارتفاعات است و به رود اصلی می ريزد می رسيم. آب بر می داريم و به حرکتمان ادامه می دهيم. ساعت 17 تراورس به پايان می رسد و ما به دشت وسيعی که گوسفند سرا و آبشخور چهارپايان هم در آن وجود دارد می رسيم. اينجا هم می توان کمپ زد ولی بنا به تصميم سرپرست برای اينکه مسير صعودمان برای روز بعد کوتاهتر باشد به سمت دشت بعدی که آخرين جای مسطح و مناسب برای زدن کمپ قبل از خط الراس می باشد می رويم. 17:30 به دشت بعدی می رسيم. رودی که کمی هم گل آلود است و احتمالا" فردا صبح و يا تا آخر شب زلال خواهد شد کنارمان وجود دارد. کمی دورتر آب زلالتری از ارتفاع جاری است که می توان از آن برای نوشيدن استفاده نمود. چادرها را به پا می کنيم و دور هم چيزکی می خوريم و بساط چايی به پا می شود. نام اين محل ميان آب می باشد. ماه کم کم کنار کوه صخره ای که روبرويمان است طلوع می کند و هوس عکاسی را برای آنهايی که اهل هنرند به وجود می آورد. جمعه بيدارباش ساعت 4 صبح می باشد. 5:10 شروع به صعود می کنيم. هوا صاف و خوب است. در وسط دشت يالی وجود دارد که بهترين مسير برای رسيدنمان روی خط الراس با شيبی متعارف می باشد. پاکوبی با گرای 40 ما را به روی يال می رساند. رودی سمت راستمان که خروشان نيز می نمايد جاری است و همان کوه صخره ای که شب قبل شاهد طلوع ماه در کنار آن بوديم با شکافی در دل آن که يکسره تا دره ادامه دارد و تا روی   خط الراس دقيقا" پشت سرمان بود. کلا" منظره سمت راستمان زيباتر و وحشی تر است. ساعت 5:50 بالای يال اول بوديم. لباس کم کرديم و به حرکت ادامه داديم. 6:45 استراحت و ادامه حرکت اين بار به سمت شمال. 8:30 زير شيب خط الراس بوديم. خط الراس در گرای 320 بود. 7:40 همگی روی خط الراس بوديم و با گرای 40 به سمت گردنه مقابلمان حرکت نموديم. 8:30 به گردنه رسيديم. گرای قله از روی گردنه 330 بود و قله پوشيده از برف. از روی يال، که آخرين يالمان برای رسيدن به قله بود شروع به صعود نموديم. باد شروع به وزيدن کرد و مجبود به پوشيدن بادگير و دستکش شديم. 9:30 روی قله بوديم. روبرويمان در شمال علم كوه و قله خرسان و هفت خوان ها ديده مي شوند. در سمت شرقمان قله ها ي آزاد كوه و دماوند قراردارند و در سمت شمال غربي قله ي سيالان ديده مي شود. 9:45 فرودمان را آغاز نموديم. 11:25 به کمپمان  رسيديم. ناهار خورديم و چادرها را جمع نموديم. عکس گرفتيم و 12:25 به فرودمان ادامه داديم. در راه محلی ها  زياد بودند که برای چيدن گياهان کوهی و کوهنوردی آمده بودند. 12:45 به دشت پايينی رسيديم. از اينجا 40 دقيقه تراورس به سمت شرق داشتيم. ساعت 13:30 استراحت نموديم. 13:40 به تابلوی راهنمای اول روی يال رسيديم. 13:45 به پاکوب بالای دشتی که روز قبل در آن ناهار خورده بوديم، رسيديم. 14:5 به محل ناهار روز قبل و 14:45 به زمين چمن رسيديم و استراحت طولانی نيم ساعته نموديم. 15:15 به حرکت ادامه داديم. 16:5 به مدت 10 دقيقه استراحت کنار چشمه داشتيم. هوا خيلی دم داشت و گرم بود. 16:45 در محل قرارمان با مينی بوس بوديم.